17. jan 2014 Ved å høste av fiskeressursene tjener ringnotbåtene mye mer enn næringslivet på for å fiske opp en ekstrakvote på 280 tonn Nordsjøsild før årsskiftet. Fordi ressursene i havet setter grensen lenge før dette, vil oppfisket, . Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild Grenser for å fiske nordsjøsild

Tilsvarende konsentrasjonsgrenser skal legges til grunn for tillatelse til endring Pelagisk tråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter nordsjøsild, . Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Tilsvarende konsentrasjonsgrenser skal legges til grunn for tillatelse til endring i Pelagisk tråltillatelse gir adgang til å drive fiske med trål etter nordsjøsild, . Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Brødrene er unge og vil satse på fisket i et område som sårt trenger unge, og ung arbeidskraft. Vilkårene for å få deltakeradgang i fisket etter nordsjøsild er fastsatt slik at de skal gi klare grenser for hvem som blir tildelt deltakeradgang.. Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

. Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

. Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild

Grenser for å fiske nordsjøsild