. Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

. Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

. Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

. Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

. Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Kanotur fra Merkedammen til Tønsbergfjorden;. Kulturnett Vestfolds flotte video fra 2009 som viser elva og dens historie sett fra et . Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Det blir satt ut ørret i alle de nevnte vann og tjern. I Merkedammen blir det også gjennomført utfisking av små abbor tidlig om våren. Fiskerapportene tilsier at.. Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen

Fiske i merkedammen