22. nov 2018 Sigerfjord Fisk As har hatt gode resultat med å tilføre ekstra oksygen til ishavsrøya om sommeren og dette har nær tredoblet tilveksten i . Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

Riksantikvaren (RA) og Sysselmannen på Svalbard (SMS), å vurdere hvilket sett av prinsipper god .. forhold. Menneskelig bruk av natur ved høsting Uakt, fiske, beiting) har lang tradisjon i forskrift om røye og ferskvannsorganismer (1997).. Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

1. jul 2019 Kings Bay A/S. Sysselmannen på Svalbard er forvaltningsmyndighet. Røya kan være opp mot 30 år gammel og nå en vekt på 2–3 kilogram, men disse er sjeldne. Fiske er strengt regulert og det er kun besetningen på den . Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

. Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

Jakt på svalbardrein, jakt og fangst på fjellrev, samt fiske etter røye eller annen . ettersøk første dag er uten resultat skal jeger underrette Sysselmannen eller . Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye

Sysselmannen fiske røye