4. mai 2015 Fisk og miljøundersøkelse Jørn Enerud, Fisk og miljøundersøkelser . Gjersjøelva renner nordover fra Gjersjøen og ned til Bunnefjorden., . Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Temautredning Utslipp til grunn og vann - Bane NOR. Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Biologisk undersØkelse av Maridalsvannet, Oslo kommune. Åge . Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Jarenvannet og Vigga Jarenvannet er forholdsvis godt kjent både som gjeddevann og som isfiskevann etter sik og abbor. Det kan være litt vanskelig å fiske fra . Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

. Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen

Fisk i gjersjøen