For 4 timer siden Forhåpningene om et godt fiske og utsikter til en god inntekt for familien der samme maten som yngel av både torsk og hyse, mens polartorsk også er en Dersom dette er riktig, er det liten grunn til å forvente en økning av . Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten Hyse fisk liten

24. jul 2018 Det er knapt en fisker igjen i Hasvik kommune – og det rundt «Lille Lofoten», en av i forhold til de verdiene man kan ta opp årlig, veldig liten, mener hun. .. på både torsk, sei og hyse, og slik tilfellet er i dag, så fisker ikke de . Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Sluttrapport AP4 - Sintef. Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

12. des 2018 LITEN: Det var ikke store karen som kom opp med nota til "Skolmen" med torsk og hyse så fikk mannskapet også en bitte liten fisk i nota.. Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

De viktigste artene i utførselen har vært torsk, hyse, sei og uer, og Island har hatt et trekk ved utviklingen har vært en stabil vekst I utførselsverdien for fersk fisk. Færøyene har hatt en liten eksport av videreforedlede fiskevarer, men som på . Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten

Hyse fisk liten