17. jun 2005 Skal forske på Vansjø og Frøylandsvatnet Vansjø og Jærvassdraget Beregne fosforbudsjettet i Vansjø med hovedvekt på Vestre Vansjø; Beregne All fisk over 85 centimeter er destruert på grunn av kvikksølvinnholdet, . Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

29. jan 2009 Det gjør Vansjø til et mye benyttet friluftsområde for kanopadling, Særlig de vestre partier er grunne. Vansjø har en rik fiskefauna med ca.. Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre Vansjø og Moskjæra naturreservater ble opprettet i 1992 for å bevare Fauna og flora. Fisk. Abbor. I alt 17 forskjellige fiskearter er registrert i Vansjø: . Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

. Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

. Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske

Vestre vansjø fiske